Předplatné časopisů na jednom místě.
0

Časopisový portál

Nabídněte předplatné tištěného titulu efektivně.


Co je třeba udělat?
Jen s námi uzavřete smlouvu na zprostředkování předplatného, která Vás k ničemu nezavazuje. Předplatné je nabízeno a prezentováno v tomto případě nezávisle na správě titulu. Správu předplatného i samotnou distribuci titulu si můžete nadále spravovat sami nebo prostřednictvím jiné společnosti bez nutnosti převést správu předplatného a distribuce na společnost SEND předplatné.

Co Vám portál přinese?
Oslovení více potenciálních odběratelů.
Získáte prostor v rámci ucelené nabídky tištěných titulů, ze kterých zákazník může vybírat dle několika parametrů a bez nutnosti znát Váš titul. Při správném začlenění titulu do příslušné kategorie se titul objeví v automaticky generované nabídce dle parametrů výběru.
Jednoduchý nástroj pro příjem objednávek předplatného v elektronické podobě – data z objednávek zadaných přes náš portál Vám budou odesílány na Vámi určené e-mailové adresy.

Způsob a průběh vyúčtování.
Provize se zúčtovávají vždy ke konci kalendářního čtvrtletí, pokud se po domluvě nestanoví jinak. Do provizí se započítávají všechny zpracované objednávky přes portál SEND obdržené do 15. dne měsíce příslušného konce kalendářního čtvrtletí. V případě doložení přehledu neuhrazených nebo stornovaných objednávek, ze strany vydavatele na konci zúčtovacího období, nebudou takové objednávky do výpočtu provizní odměny zahrnuty. Přílohou vyúčtování je přehled zpracovaných objednávek za příslušné období. Dle objemu zpracovaných objednávek lze výši provize ze strany společnosti SEND předplatné po dohodě s vydavatelem upravit.
Pro zajištění prezentace titulu nás neváhejte kontaktovat:

Jaroslav Schwarz, jednatel
Tel.: +420 225 985 224
Fax: +420 225 341 425
GSM: +420 777 728 751
E-mail: jschwarz@send.cz
Petr Belica, account & marketing manager
Tel.: +420 225 985 254
Fax: +420 225 341 425
GSM: +420 608 381 378
E-mail: petr@send.cz