Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

Zaměřeno na účetnictví vybraných účetních jednotek a ostatních NO ... více

Typy předplatného

Roční předplatné 2019 (č. 1-4/2019)
600.00 Kč
Kompletní ročník 2018
400.00 Kč
Objednat předplatné Objednat starší čísla Darovat předplatné

Čtvrtletník Svazu účetních České republiky zaměřený na účetnictví některých vybraných účetních jednotek a účetních jednotek, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání

Časopis je určen pracovníkům z oblasti státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků, tzn. pracovníkům organizačních složek státu, státních fondů, krajů, měst, obcí, dobrovolných svazků obcí, regionálních rad regionů soudržnosti, státních příspěvkových organizací, příspěvkových organizací zřizovaných kraji, městy, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., a pracovníkům účetních jednotek, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání (ostatních nevýdělečných organizací), tzn. např. veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, společenství vlastníků jednotek, a které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Skutečnosti obsažené v jednotlivých článcích by měly být v prvé řadě nápomocny dotčeným účetním jednotkám k orientaci v právních předpisech v oblasti v účetnictví. Předmětem výkladů, úvah a diskuzí je zejména problematika používání účetních metod a postupů účtování účetních případů v oblasti dlouhodobého majetku, zásob, pohledávek, závazků včetně postupů účtování v knihách podrozvahových účtů.

Následně pak obsahuje informace týkající se rozpočetnictví, plánování financování včetně otázek a zpracovaných odpovědí ve výše uvedených oblastech.

V neposlední řadě jsou dotčeným pracovníkům komentovány a vysvětlovány nejen obsah příslušných Českých účetních standardů včetně základních postupů účtování v nich obsažených, ale i obsah mezinárodních standardů např. pro veřejný sektor (IPSAS), které se zabývají účetním výkaznictvím ve veřejném sektoru.

Právě v současné době, kdy dochází v mnoha případech k výměně generací pracovníků v oblasti účetnictví, by měl být tento časopis a informace v něm obsažené přínosem a nápomocí zejména novým začínajícím pracovníkům.

 

SEND Předplatné zajišťuje pouze příjem objednávek pro tento titul. Pro jiné možnosti objednání předplatného, dotazy k distribuci a ostatní podněty kontaktujte, prosíme, vydavatele titulu. Servis předplatného tohoto titulu nezajišťuje SEND Předplatné.

Kontakt na distributora a správce předplatného:

  velkova@ucetni.cz   221 505 403

ČísloDatum, kdy bude časopis rozesílán

Přidat příspěvek k předplatnému tohoto časopisu

Příspěvky do diskuze mohou přidávat pouze přihlášení předplatitelé.
Přihlašovací údaje najdete na faktuře nebo daňovém dokladu k předplatnému. Pro další kontakt můžete využít našeho call centra na telefonních číslech 225 985 225 a 777 333 370 nebo na e-mailu send@send.cz. Spojte se s námi také na Facebooku.