Korpus - gramatika - axiologie

Recenzovaný vědecký časopis zaměřený na korpusový výzkum přirozených jazyků. ... více
titulní strana časopisu Korpus - gramatika - axiologie a jeho předplatné

Vydavatel časopisu: Ústav pro jazyk český AV ČR

Typy předplatného

Roční
150.00 Kč
Jednotlivý výtisk
80.00 Kč
Roční Slovensko
15.00 EUR
Prodloužit předplatné Objednat předplatné Darovat předplatné

Časopis Korpus - gramatika - axiologie je recenzovaný lingvistický časopis zaměřený na korpusový výzkum přirozených jazyků, zejména jejich gramatiky, a na hodnocení zjišťovaných jevů z hlediska jejich systémového statusu, frekvence, gramatičnosti a stylových hodnot. Vznik tohoto časopisu byl motivován novou orientací části lingvistické obce na empirické a do značné míry objektivizované metody vědeckého výzkumu jazyka prostřednictvím rozsáhlé a žánrově pestré materiálové báze, jakou poskytují velké elektronické korpusy textů. V časopise jsou publikovány pouze původní příspěvky (odborné články, recenze a zprávy), a to v češtině, slovenštině, angličtině a němčině. Odborné články procházejí standardním recenzním řízením, jsou posuzovány dvěma nezávislými odborníky z různých lingvistických pracovišť. Časopis vychází dvakrát ročně.


Časopis Korpus - gramatika - axiologie je citován v databázích: ERIH Plus (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), Linguistic Bibliography / Bibliographie Linguistique (Brill), MLA International Bibliography (Modern Language Association of America), The Years Work in Modern Language Studies (Modern Humanities Research Association), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (Academy of Sciences of the Czech Republic, Hungarian Academy of Sciences, Polish Academy of Sciences and Slovak Academy of Sciences), Bibliografia Językoznawstwa Slawistycznego (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwo Naukowe Warszawskie), Bibliografie české lingvistiky (Ústav pro jazyk český AV ČR).

http://www.ujc.cas.cz/sd/publikace/casopisy/korpus-gramatika-axiologie.html

 

ČísloDatum, kdy bude časopis rozesílán
2/2018 19.12.2018 aktuální číslo
1/2019 20.6.2019
2/2019 13.12.2019

Přidat příspěvek k předplatnému tohoto časopisu

Příspěvky do diskuze mohou přidávat pouze přihlášení předplatitelé.
Přihlašovací údaje najdete na faktuře nebo daňovém dokladu k předplatnému. Pro další kontakt můžete využít našeho call centra na telefonních číslech 225 985 225 a 777 333 370 nebo na e-mailu send@send.cz. Spojte se s námi také na Facebooku.