Naše řeč

Recenzovaný odborný časopis věnovaný češtině jako mateřskému jazyku. ... více
titulní strana časopisu Naše řeč a jeho předplatné

Vydavatel časopisu: Ústav pro jazyk český AV ČR

Typy předplatného

Roční
250.00 Kč
Jednotlivý výtisk
50.00 Kč
Roční Slovensko
33.00 EUR
Roční do Evropy
705.00 Kč
Roční do zámoří
800.00 Kč
Prodloužit předplatné Objednat předplatné Darovat předplatné

Naše řeč je recenzovaný odborný časopis věnovaný češtině jako mateřskému jazyku. Přináší česky, výjimečně i slovensky psané stati nejen o současné češtině, ale i o jejím historickém vývoji, věnuje se otázkám české gramatiky a slovní zásoby, problémům pravopisu, české stylistice obecně i jazyku jednotlivých literárních děl, textové lingvistice a také spisovné varietě češtiny ve vztahu k jazykovým útvarům ostatním. Tematizuje otázky jazykové kultury češtiny i jazykové kultury obecně a zřetel k vývojové dynamice češtiny, k problémům úzu, normy a kodifikace. Časopis rozvíjí diskuse na aktuální jazykovědná témata. 


Naše řeč vedle původních odborných statí přináší rovněž recenze a zprávy o novinkách české a zahraniční literatury a informuje o domácích i zahraničních vědeckých aktivitách. Specialitou časopisu je krátký odborný žánr tradičně nazvaný drobnosti, který přináší původní vysvětlení nebo řešení konkrétního jazykového problému; obvykle se týká jednotlivého slova nebo omezeného souboru výrazů, někdy vykládá původ slov, komentuje jejich význam, stav v úzu apod. Drobnosti mají obsahem, kompozicí a formálními náležitostmi charakter odborné stati, většinou o rozsahu dvou až tří stran. Na konci každého čísla je připojen zpravidla jeden jazykový dotaz z jazykové poradny Ústavu pro jazyk český a odpověď na něj. Stati a drobnosti posuzují vždy alespoň dva recenzenti, recenze a kratší zprávy zpravidla jeden recenzent. Dotaz z jazykové poradny a odpověď na něj recenzním řízením neprochází. Recenzní řízení je vždy oboustranně anonymní. Všechny stati jsou opatřeny anglickým abstraktem, českými a anglickými klíčovými slovy a adresou autora.


Naše řeč je citována v databázích ERIH Plus (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), Central and Eastern European Academic Source (EBSCO), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (Academy of Sciences of the Czech Republic, Hungarian Academy of Sciences, Polish Academy of Sciences and Slovak Academy of Sciences) a Bibliografie české lingvistiky (Ústav pro jazyk český AV ČR).

Časopis vychází od roku 1916.

http://nase-rec.ujc.cas.cz/

 

ČísloDatum, kdy bude časopis rozesílán
5/2018 30.11.2018 aktuální číslo
1/2019 18.3.2019
2/2019 13.5.2019
3/2019 8.7.2019
4/2019 9.9.2019
5/2019 18.11.2019

Přidat příspěvek k předplatnému tohoto časopisu

Příspěvky do diskuze mohou přidávat pouze přihlášení předplatitelé.
Přihlašovací údaje najdete na faktuře nebo daňovém dokladu k předplatnému. Pro další kontakt můžete využít našeho call centra na telefonních číslech 225 985 225 a 777 333 370 nebo na e-mailu send@send.cz. Spojte se s námi také na Facebooku.