Předplatné časopisů na jednom místě.
0

Zvláštní podmínky pro kolekci TRABANT

Odběr tohoto Produktu – Kolekce TRABANT 601 de Luxe – se řídí Obecnými obchodními podmínkami společnosti Hachette Fascicoli jakožto Prodávajícího a následujícími specifickými podmínkami:  

Definice

1) Výrazy s velkým počátečním písmenem mají stejný význam jako v sekci „Definice“ Obecných obchodních podmínek.  

Placený obsah a cena Kolekce 

2) Tato Kolekce se skládá ze 125 čísel
3) V návaznosti na uzavření Smlouvy o odběru Produktu mezi Prodávajícím a Zákazníkem, Zákazník obdrží první zásilku Kolekce na určenou dodací adresu takto: 
- V případě, že Zákazník zahájí odběr Kolekce již od prvního čísla, jak je naznačeno na Internetových stránkách, obdrží Zákazník tři čísla Kolekce (tj. první, druhé a třetí číslo) za souhrnnou cenu ve výši 178 Kč
- V případě, že Zákazník zahájí odběr Kolekce od druhého čísla, jak je naznačeno na Internetových stránkách, obdrží Zákazník dvě čísla Kolekce (tj. druhé a třetí číslo) za souhrnnou cenu ve výši 149 Kč
- Druhá zásilka se bude skládat ze 2 vydání (4. a 5. číslo) za cenu 279 Kč za vydání (558 Kč za zásilku).
4) Následně Zákazník obdrží přibližně jednou za měsíc čtyři čísla Kolekce v jedné zásilce za cenu ve výši 279 Kč za jedno číslo (tj. 1116 Kč/zásilka). 
5) Každé následující číslo této Kolekce bude vždy zasláno Zákazníkovi pouze v případě, že předchozí zásilka byla uhrazena v plné výši. 

Dárky

6) Spolu s uzavřením Smlouvy o odběru Produktu uzavírají Prodávající a Zákazník také samostatnou darovací smlouvu ve vztahu k dárkům („Dárky“) podle podmínek uvedených níže. 
7) V návaznosti na uzavření Smlouvy o odběru Produktu, Zákazník spolu se čtyřmi zásilkami čísel Kolekce obdrží Dárky uvedené na Internetových stránkách: 
- Šestá zásilka bude obsahovat následující dárek: retro cedule vozu Trabant
- Dvanáctá zásilka bude obsahovat následující dárek: kazeta na šroubky 
- Dvacátá druhá zásilka bude obsahovat následující dárek: sada šroubováků
- Třicátá čtvrtá zásilka bude obsahovat následující dárek: model v měřítku 1 : 43, Trabant 601 s karavanem Würdig 301
8) V případě zjištění jakýchkoli vad při fyzickém převzetí Dárků si Prodávající vyhrazuje právo poskytnout Zákazníkovi opravený či vyměněný Dárek. Avšak v souladu se zákonem se na Dárky nevztahuje zákonná odpovědnost za vady a Prodávající nenese odpovědnost za vady Dárků existující v okamžiku převzetí Dárků, před nebo poté. 

Odstoupení od Smlouvy 

9) Zákazník může obdržené Produkty zkontrolovat a případně vrátit do 14 dnů od jejich obdržení na následující adresu: SEND Předplatné spol. s r.o., Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9, a to v souladu s článkem 7 (Odstoupení od Smlouvy) Obecných obchodních podmínek. V takovém případě bude zasílání zboží na adresu Zákazníka ukončeno a Zákazníkovi nebudou zasílána žádná další čísla. 
10) Pokud je Zákazník oprávněn odstoupit od Smlouvy o odběru Produktu podle článku 7 Obecných obchodních podmínek, odstoupení se automaticky vztahuje i na Dárek (Dárky) zaslané v předmětné zásilce a Zákazník bude povinen předmětné Dárky způsobem popsaným v článku 7 Obecných obchodních podmínek vrátit, s výjimkou případů, kdy Zákazník uhradil cenu příslušných čísel, které byly zaslány spolu s Dárky. V takovém případě si obdržené Dárky může ponechat. 
11) Zákazník může kdykoliv vypovědět Smlouvu o odběru v souladu s Obecnými obchodními podmínkami zasláním příslušného oznámení pokud možno v písemné anebo elektronické formě, klientskému servisu, a to: 
- poštou na adresu SEND Předplatné, spol. s r.o., Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9 
- telefonicky na telefonním čísle: 225 985 225 (od pondělí do pátku 8:00–18:00, kromě státních svátků České republiky). 
- elektronicky na adrese: hachette@send.cz 

Platební možnosti 

12) Zákazník může provést úhradu:  
- prostřednictvím předtištěné poštovní poukázky, která bude zaslána spolu se zásilkou; nebo
- bankovním převodem na bankovní účet s použitím platebních údajů uvedených v zásilce. 
13) Zákazník provede úhradu výše uvedenými způsoby zpětně. Úhradu prosím neprovádějte předem! 

Prohlášení a výhrady práv 

14) Kolekci lze odebírat pouze na dodací adresu na území České republiky. 
15) Prodávající si vyhrazuje právo z technických důvodů změnit pořadí čísel Kolekce. Tato kolekce se skládá ze 125 čísel. Cena za první číslo je 29 Kč. Cena za druhé číslo je 149 Kč. Cena následujících čísel je 279 Kč (s výjimkou změny v DPH). Vydavatel si vyhrazuje právo na úpravu ceny v případě výrazného navýšení ceny za výrobu nebo za dopravu. Nabídka předplatného je platná pouze pro adresáty v ČR.