Předplatné časopisů na jednom místě.
0

RBA Privacy

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ - RBA COLECCIONABLES, S.A.U.1. Úvod: 
Právo na soukromí a zejména právo na ochranu osobních údajů je jednou z hodnot společnosti RBA COLECCIONABLES, S.A.U. a součást jejího etického kodexu. 

RBA se bez výhrad zasazuje o plnění současných předpisů, Nařízení o ochraně osobních údajů a dalších, aktuálně platných nařízení; jedná se o prioritu naší společnosti. 
Účelem těchto zásad je vysvětlit, jak bude RBA COLECCIONABLES zpracovávat vaše osobní údaje, které může získávat různými způsoby. Najdete je na webových stránkách společnosti nebo prostřednictvím jiných kanálů. RBA COLECCIONABLES bude vaše osobní údaje zpracovávat důvěrně a pouze za těmi účely, k nimž dáte svůj souhlas, jak bude v těchto zásadách vysvětleno níže. 

2. Účely zpracování 
Upozorňujeme vás, že vaše osobní údaje bude zpracovávat společnost RBA COLECCIONABLES, S.A.U. se sídlem na adrese Avda. Diagonal, 189, 08018, Barcelona. Vaše osobní údaje budou zpracovávány důvěrným způsobem za následujícími účely: 
• Příslušné zpracování žádostí o koupi produktů nebo služeb od RBA COLECCIONABLES 
• Správa vašeho odběru jako uživatele RBA Coleccionables 
• Provádění průzkumu trhu, studií a průzkumů 
• Zodpovídání dotazů a žádostí o informace, které nám zašlete jakýmikoli prostředky, jež k tomu RBA COLECCIONABLES dala k dispozici 
• Registrace na internetových stránkách RBA COLECCIONABLES 

 Dáváme vám na vědomí, že v některých případech může být nutné zpracovávat vaše osobní údaje k plnění zákonných povinností nebo v souvislosti s určitými smluvními vztahy, které s vámi máme. V jiných případech a tam, kde přísluší, vás požádáme o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. 

3. Zasílání obchodních sdělení a segmentovaných sdělení na základě vašeho profilu 
Tam, kde jste nás autorizovali udělením svého souhlasu, vám budeme zasílat nebo sdělovat obchodní informace související s produkty a službami RBA COLECCIONABLES. 

4. Automatizovaná rozhodnutí a příprava profilů 
U některých služeb můžeme vaše osobní údaje zpracovávat automatizovanými metodami. To znamená, že určitá rozhodnutí jsou prováděna automaticky, bez lidského zásahu. Patří k nim mimo jiné zobrazování preferencí, které jste si zvolili na webových stránkách, oznámení o ochraně osobních údajů nebo zasílání obchodních sdělení. 
Údaje také můžeme zpracovávat jinými způsoby – přípravou profilu s cílem předpovědět vaše chování na webu a zobrazováním pouze těch produktů na hlavní stránce, které vás mohou zaujmout na základě vašich preferencí zobrazených prostřednictvím vašeho procházení stránek a informací získaných pomocí souborů cookies. 

5. Období uchovávání údajů 
Vaše údaje budou uchovávány po dobu uvedenou v tabulce níže, aniž by bylo dotčeno jejich bezpečné uložení dostupné kompetentním úřadům ohledně určitých záležitostí, platné ze zákona. 

Zpracování

Jak určujeme období k uchovávání vašich údajů

Právní důvody zpracování

Příslušné zpracování žádostí o koupi produktů nebo služeb od RBA COLECCIONABLES

Podrobnosti o vaší koupi uchováváme během celého nákupního procesu a během doby, kdy pro RBA COLECCIONABLES platí veškeré povinnosti jakéhokoli druhu.

Plnění smlouvy

Správa vašeho odběru jako uživatele RBA COLECCIONABLES

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu vašeho odběru, na základě smlouvy a po dobu, kdy pro RBA COLECCIONABLES nadále platí povinnosti z ní vyplývající.

Plnění smlouvy

K provádění průzkumu trhu, studií a průzkumů

Vaše údaje uchováváme do té doby, dokud neodvoláte svůj souhlas k jejich zpracování.

Oprávněný zájem

Zodpovídání dotazů a žádostí o informace, které nám zašlete jakýmikoli prostředky, jež k tomu RBA COLECCIONABLES dala k dispozici

Vaše osobní údaje uchováváme k zodpovídání vašich dotazů a po dobu, kdy pro RBA COLECCIONABLES platí povinnost ohledně naší odpovědi.

Souhlas

K přihlášení se k našim webovým stránkám

Vaše osobní údaje uchováváme, dokud se neodhlásíte.

Plnění smlouvy


6. Uplatnění práv a nároků 
V důsledku zpracování vašich osobních údajů společností RBA COLECCIONABLES vám současná legislativa poskytuje řadu práv. Můžete uplatnit zejména následující práva: 
 1. Právo na přístup: Máte právo znát, které z vašich osobních údajů zpracováváme, v souladu s účely, o nichž jsme vás  informovali. 
 2. Právo na opravu: Máte právo na opravu jakékoli nepřesnosti nebo neúplných informací. 
 3. Právo na výmaz: Můžete požádat o odstranění svých osobních údajů z našich souborů. 
 4. Právo vznést námitku: Můžete vznést námitku vůči zpracování svých osobních údajů v souvislosti s přímými marketingovými  aktivitami a rovněž z osobních důvodů, kromě situací, kdy je důvod ke zpracování údajů oprávněným zájmem. 
 5. Právo na omezení zpracování: O omezení zpracování údajů můžete požádat tehdy, zpochybňujete-li jejich přesnost. Znamená  to, že zpracování vašich osobních údajů bude omezeno tehdy, je-li protiprávní, a vy jste se vyjádřili proti jejich výmazu a namísto  toho jste požádali o omezení jejich zpracování. A dále když údaje nejsou nezbytné pro zpracování, ale potřebujete je k  formulování, uplatnění nebo obhajobě nároků. 
 6. Právo na přenositelnost: Máte právo požádat o oznámení vašich osobních údajů jinému zpracovateli za předpokladu, že je to  technicky možné a podléhá-li to určitým případům, kdy je zpracování založeno na souhlasu nebo smlouvě podepsané se  zpracovatelem. 
 7. Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky můžete kdykoli odvolat. 
 8. Odvolat souhlas ke zpravování vašich osobních údajů. 
Tato práva můžete uplatnit s připojením kopie svého dokladu totožnosti nebo ekvivalentního dokladu zaslaného na adresu: SEND Předplatné spol. s r.o. („SEND“) se sídlem Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9: - e-mailem na adresu send@send.cz - telefonicky na číslo: 225 985 225 V případě, že si nepřejete uplatnit konkrétní právo, ale máte potřebu se v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů na něco zeptat nebo něco navrhnout, svou zprávu můžete zaslat na tytéž adresy uvedené k uplatnění vašich práv. 

RBA Coleccionables vás rovněž informuje, že máte právo podat stížnost u příslušného úřadu na ochranu osobních údajů. 

7. Důvěrný charakter a bezpečnost při zpracování údajů 
Údaje, které RBA COLECCIONABLES získá jakoukoli cestou, budou zpracovávány s maximálním utajením a důvěrností. RBA COLECCIONABLES rovněž prohlašuje a zaručuje, že podle svých možností zavedla všechny technické prostředky k zabránění ztráty, zneužití, změně, neautorizovanému přístupu a krádeži údajů poskytnutých uživateli. Nehledě na to vás však informuje, že bezpečnostní opatření na internetu nejsou nepřekonatelná. 

8. Sociální sítě 
Můžete se připojit k profilům, které má RBA COLECCIONABLES na různých sociálních sítích. Uživatel, který se stane fanouškem nebo sledujícím jakékoli této skupiny, souhlasí s podmínkami používání a zásadami ochrany soukromí příslušné sociální sítě. 

9. Převody do zahraničí 
V některých případech mohou být osobní údaje zpracovávány mimo Evropský hospodářský prostor (EEA). V takových situacích se RBA COLECCIONABLES zaručuje, že k zajištění a ochraně zpracování vašich osobních údajů uplatní veškerá opatření a kontroly. K hlavním opatřením, které RBA COLECCIONABLES uplatňuje při převádění osobních údajů do zahraničí, patří podpis smluvních doložek typu schváleného Evropskou komisí, závazných podnikových norem a certifikátů nebo kodexů chování schválených Evropskou komisí. 

10. Kontakt s RBA COLECCIONABLES 
S případnými dotazy nebo pochybnostmi ohledně zpracování vašich osobních údajů se na nás prosím obraťte prostřednictvím společnosti: SEND Předplatné spol. s r.o. („SEND“) se sídlem Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9: 
- e-mailem na adresu send@send.cz 
- telefonicky na číslo: 225 985 225 

11. Kontaktní údaje na výbor pro ochranu dat (DPO) 
Kontaktní údaje na výbor pro ochranu dat: dpo@rba.es