Geografické rozhledy

Recenzovaný časopis pro zájemce o geografii. ... více
titulní strana časopisu Geografické rozhledy a jeho předplatné

Vydavatel časopisu: Nakladatelství P3K s.r.o.

Typy předplatného

Roční
335.00 Kč
Roční Slovensko
19.00 EUR
Prodloužit předplatné Objednat předplatné Darovat předplatné

Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost, vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Časopis je určen dalšímu vzdělávání pedagogů působících v praxi středních i základních škol, studentům geografie a učitelství geografie na českých univerzitách, eventuálně dalším zájemcům o problematiku geografického vzdělávání, o soudobou geografii, environmentalistiku a aplikovanou pedagogiku.

V geografických a souvisejících oborech je časopis vyváženě orientován na výsledky soudobé fyzické, sociální a regionální geografie, kartografie a aplikované geoinformatiky (GIS), demografie, environmentalistiky apod. Poskytuje studijní podklady v oblasti sociálních problémů lidstva, udržitelnosti života na Zemi a globalizace, evropské integrace, vývoje a rozvoje různých měřítkových úrovní regionů a územních společenství. V oboru pedagogiky je výrazně zaměřen na vývoj a inovace v didaktice geografie, na rozvoj kritického myšlení a celkové zvyšování profesionalizace učitelské praxe včetně orientace výuky na rozvoj osobnosti žáka.

Časopis je zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v Česku.

Vychází pět čísel ve školním roce (1. v říjnu, 2. v prosinci, 3. v únoru, 4. v dubnu a 5. v červnu).

www.geograficke-rozhledy.cz

 

ČísloDatum, kdy bude časopis rozesílán
3/18-19 6.2.2019 aktuální číslo
4/18-19 8.4.2019
5/18-19 7.6.2019

Přidat příspěvek k předplatnému tohoto časopisu

Příspěvky do diskuze mohou přidávat pouze přihlášení předplatitelé.
Přihlašovací údaje najdete na faktuře nebo daňovém dokladu k předplatnému. Pro další kontakt můžete využít našeho call centra na telefonních číslech 225 985 225 a 777 333 370 nebo na e-mailu send@send.cz. Spojte se s námi také na Facebooku.