Cornova

Revue české společnosti pro výzkum 18. století. ... více

Typy předplatného

Roční předplatné
400.00 Kč
Jeden výtisk
200.00 Kč
Prodloužit předplatné Objednat předplatné Darovat předplatné

Cornova (ISSN 1804-6983) je recenzovaný odborný časopis vydávaný dvakrát ročně Českou společností pro výzkum osmnáctého století (členem International Society for Eighteenth-Century Studies).

Cornova byl zaražen do seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice platný pro rok 2015 publikovaném RVVI.

Od svého založení v roce 2011 představuje Cornova mezinárodní odborný časopis se zaměřením na výzkum 18. století s důrazem na střední Evropu v širším kontextu. Cílem časopisu je uvádět metodicky propracované studie založené na původním výzkumu  a dotýkající se aktuálních otázek bádání 18. století a podporovat jejich teoretickou reflexi v středoevropském kontextu

Časopis publikuje texty v češtině, angličtině, němčině a francouzštině s abstrakty v angličtině. Texty (a obrazové přílohy) jsou přijímány na adrese cornova18@gmail.com. Po přijetí redakční radou jsou vědecké články recenzovány (v oboustranně anonymním řízení) nejméně dvěma nezávislými odborníky. Otištění v časopise je podmíněno autorovou revizí textu v souladu s hlavními připomínkami recenzentů a dodržování citačního úzu.
 

ČísloDatum, kdy bude časopis rozesílán
1/2018 2.11.2018 aktuální číslo

Přidat příspěvek k předplatnému tohoto časopisu

Příspěvky do diskuze mohou přidávat pouze přihlášení předplatitelé.
Přihlašovací údaje najdete na faktuře nebo daňovém dokladu k předplatnému. Pro další kontakt můžete využít našeho call centra na telefonních číslech 225 985 225 a 777 333 370 nebo na e-mailu send@send.cz. Spojte se s námi také na Facebooku.