Soudní rozhledy

Měsíčník české, zahraniční a evropské judikatury. ... více
titulní strana časopisu Soudní rozhledy a jeho předplatné

Vydavatel časopisu: Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.

Typy předplatného

Roční předplatné
3190.00 Kč
Zkušební kvartální předplatné
810.00 Kč
Prodloužit předplatné Objednat předplatné Darovat předplatné

Měsíčník české a evropské komentované judikatury

Články k aktuálním otázkám

 • Důkladně analyzujeme rozhodovací praxi soudů v konkrétní oblasti.
 • Informujeme o aktuálním dění z prostředí justice.
 • Komentujeme sporné otázky.

Nejzajímavější judikatura týkající se aktuálních právních problémů a legislativních změn s komentářem

 • Soudní rozhodnutí ve spolupráci se soudci, advokáty a dalšími odborníky pečlivě vybíráme a zpracováváme tak, aby se čtenář na minimálním rozsahu dozvěděl maximum informací ve všech oblastech soudního rozhodování.
 • V části "K věci" čtenáře stručně seznamujeme s případem, v části "Z odůvodnění" uvádíme nejpodstatnější argumenty soudu vztahující se k právní větě.
 • Judikaturu komentujeme a uvádíme do souvislostí.
 • Komparativní rubrika nás seznamuje s judikaturou dosud nevyjasněnými instituty soukromého práva.

Přehledy judikatury doplněné o komentáře

 • Mapujeme civilní rozhodnutí uveřejněná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a v časopise Soudní judikatura.
 • Seznamujeme se se správními rozhodnutími publikovanými ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.
 • Zvláštní rubriky rozebírají aktuální judikaturu Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva.

________________________________________

Časopis je rozdělen do rubrik:

 • Aktuality
 • Rozbory judikatury
 • Glosy
 • Ústavní právo
 • Výběr rozhodnutí Ústavního soudu
 • Civilní právo procesní
 • Insolvenční právo
 • Občanské právo
 • Rodinné právo
 • Pracovní právo
 • Obchodní právo
 • Výběr rozhodnutí v oblasti civilněprávní
 • Správní právo
 • Výběr rozhodnutí ve správním soudnictví
 • Evropské právo

          o Soudní dvůr EU
          o Evropský soud pro lidská práva

 • K novému občanskému právu ze soudní praxe

________________________________________
Podrobnější informace naleznete na stránkách vydavatele www.beck.cz

ČísloDatum, kdy bude časopis rozesílán
11-12/2017 27.11.2017 aktuální číslo
1/2018 25.1.2018
2/2018 23.2.2018
3/2018 23.3.2018
4/2018 23.4.2018
5/2018 24.5.2018
6/2018 26.6.2018
7-8/2018 1.8.2018
9/2018 21.9.2018
10/2018 25.10.2018
11-12/2018 27.11.2018

Přidat příspěvek k předplatnému tohoto časopisu