Soudní rozhledy

Měsíčník české, zahraniční a evropské judikatury. ... více
titulní strana časopisu Soudní rozhledy a jeho předplatné

Vydavatel časopisu: Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.

Typy předplatného

Roční předplatné
3090.00 Kč
Zkušební kvartální předplatné
790.00 Kč
Prodloužit předplatné Objednat předplatné Darovat předplatné

Měsíčník české a evropské komentované judikatury

Články k aktuálním otázkám

 • Důkladně analyzujeme rozhodovací praxi soudů v konkrétní oblasti.
 • Informujeme o aktuálním dění z prostředí justice.
 • Komentujeme sporné otázky.

Nejzajímavější judikatura týkající se aktuálních právních problémů a legislativních změn s komentářem

 • Soudní rozhodnutí ve spolupráci se soudci, advokáty a dalšími odborníky pečlivě vybíráme a zpracováváme tak, aby se čtenář dozvěděl maximum informací ve všech oblastech soudního rozhodování.
 • V části "K věci" čtenáře stručně seznamujeme s případem, v části "Z odůvodnění" uvádíme nejpodstatnější argumenty soudu vztahující se k právní větě.
 • Judikaturu komentujeme a uvádíme do souvislostí.
 • Nová rubrika nás komparativním rozborem prvorepublikových rozhodnutí seznamuje s novým občanským zákoníkem.

Přehledy judikatury doplněné o komentáře

 • Mapujeme civilní rozhodnutí uveřejněná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a v časopise Soudní judikatura.
 • Seznamujeme se se správními rozhodnutími publikovanými ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.
 • Zvláštní rubriky rozebírají aktuální judikaturu Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva.

________________________________________

Časopis je rozdělen do rubrik:

 • Aktuality
 • Reakce a komentáře
 • Ústavní právo
 • Civilní právo procesní
 • Insolvenční právo
 • Občanské právo
 • Rodinné právo
 • Pracovní právo
 • Obchodní právo
 • Výběr rozhodnutí v oblasti civilněprávní
 • Správní právo
 • Výběr rozhodnutí ve správním soudnictví
 • Evropské právo

          o Soudní dvůr EU
          o Evropský soud pro lidská práva

 • K novému občanskému zákoníku ze soudní praxe

________________________________________
Obsah jednotlivých čísel je publikován na stránkách www.ipravnik.cz

ČísloDatum, kdy bude časopis rozesílán
3/2017 24.3.2017 aktuální číslo
5/2017 24.5.2017
6/2017 26.6.2017
7-8/2017 1.8.2017
9/2017 22.9.2017
10/2017 25.10.2017
11-12/2017 27.11.2017

Přidat příspěvek k předplatnému tohoto časopisu