Obchodněprávní revue

Odborný měsíčník zaměřený na oblast obchodního práva. ... více
titulní strana časopisu Obchodněprávní revue a jeho předplatné

Vydavatel časopisu: Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.

Typy předplatného

Roční předplatné
4990.00 Kč
Zkušební kvartální předplatné
1260.00 Kč
Prodloužit předplatné Objednat předplatné Darovat předplatné

Odborný měsíčník zaměřený na oblast obchodního práva, který vychází od ledna 2009. Jde o recenzovaný časopis pro obchodní právo a právo finančních trhů.

S Obchodněprávní revue získáte aktuální informace zahrnující oblast práva obchodních společností, obchodních závazků, práva finančních trhů a příbuzných oborů, vše v evropských a mezinárodních souvislostech.Co v Obchodněprávní revue naleznete:

  • Články: analýzy zásadního obchodněprávního významu orientované převážně na praxi a postihující vzájemné souvislosti ustanovení obchodního zákoníku a zákonů upravujících problematiku finančních trhů s dalšími souvisejícími právními předpisy
  • Diskuse: příspěvky upozorňující především na aplikační problémy ze soudní praxe
  • Rubrika "K rekodifikaci obchodního práva" určená k výkladům a diskusi k novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích
  • Judikatura: významná soudní rozhodnutí v obchodních věcech, včetně klíčových judikátů zahraničních soudů a rozhodnutí Soudního dvora EU, ESLP
  • Z legislativy: diskuse k projednávaným právním předpisům z oblasti obchodněprávní a z oblasti práva finančních trhů
  • Informace: příspěvky informativního charakteru, zahrnující rovněž informace z odborných seminářů věnovaných obchodnímu právu a právu finančních trhů
  • Recenze a anotace: vydaných titulů z oblasti obchodního práva a práva finančních trhů
  • Monitor změn: stručný přehled změn obchodněprávních a souvisejících předpisů za předchozí měsíc.Časopis je určen pro advokáty, firemní právníky, soudce a další zájemce z oblasti justice, finančních trhů a ekonomiky. 

Podrobnější informace naleznete na stránkách vydavatele www.beck.czČísloDatum, kdy bude časopis rozesílán
1/2018 26.1.2018 aktuální číslo
2/2018 21.2.2018
3/2018 16.3.2018
4/2018 16.4.2018
5/2018 16.5.2018
6/2018 15.6.2018
7-8/2018 17.7.2018
9/2018 14.9.2018
10/2018 16.10.2018
11-12/2018 20.11.2018
1/2019 16.1.2019
2/2019 15.2.2019
3/2019 15.3.2019
4/2019 16.4.2019
5/2019 16.5.2019
6/2019 14.6.2019
7-8/2019 17.7.2019
9/2019 16.9.2019
10/2019 16.10.2019
11-12/2019 20.11.2019

Přidat příspěvek k předplatnému tohoto časopisu