Paměť a dějiny

Revue pro studium totalitních režimů ... více

Typy předplatného

Roční
240.00 Kč
Dvouleté
480.00 Kč
Prodloužit předplatné Objednat předplatné Darovat předplatné

Revue Paměť a dějiny je čtvrtletník zabývající se historií komunismu, nacismu i ostatních totalitních režimů 20. století. Šíří záběru i výběrem témat se snaží mapovat klíčové události historie totalit, popisovat osobní příběhy aktérů a obětí těchto událostí a rekonstruovat politické systémy, rozhodovací mechanismy a administrativní struktury, které fungování těchto zločinných režimů umožnily a zajišťovaly. Kombinace odborných studií, rozhovorů, rozborů dokumentů a stálých rubrik, jakými jsou třeba III. odboj, Zapomenutá slova, Příběh 20. století, Struktury moci ad., umožňuje široký záběr a pečlivý vhled do tragických událostí československých a světových dějin 20. století a činí Paměť a dějiny jedinečným periodikem na české scéně.

Podrobnosti o časopise.

ČísloDatum, kdy bude časopis rozesílán
1/2018 10.4.2018 aktuální číslo

Přidat příspěvek k předplatnému tohoto časopisu

Diskuse je určena pro komunikaci přihlášených zákazníků se společností SEND Předplatné. Přihlaste se pomocí jména a hesla, které jste obdrželi. Přihlašovací údaje najdete také na faktuře nebo daňovém dokladu k předplatnému, případně si je můžete nechat zaslat na e-mail zadaný při objednávce.