Ochrana přírody

Časopis státní ochrany přírody. ... více

Typy předplatného

Roční
234.00 Kč
Prodloužit předplatné Objednat předplatné Darovat předplatné

Odborný časopis zabývající se problematikou ochrany přírody a krajiny v nejširších souvislostech vychází již od roku 1945. Je určen především profesionálním pracovníkům ochrany přírody a vědecko-výzkumných institucí, zájemcům z řad nestátních neziskových organizací, pedagogickým pracovníkům a všem zájemcům o ochranu přírody. Publikuje odborné články a aktuální informace týkající se problematiky péče o krajinu, ochrany zvláště chráněných území, druhové ochrany živočichů a rostlin i právních aspektů ochrany přírody. Přináší výsledky výzkumu a monitoringu, informuje o plnění mezinárodních úmluv; vyjadřuje se k soustavě Natura 2000, uvádí odborné informace ze zahraničí. Vydává ho šestkrát ročně Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.


.

ČísloDatum, kdy bude časopis rozesílán
2/2018 19.4.2018 aktuální číslo

Přidat příspěvek k předplatnému tohoto časopisu