Ochrana přírody

Časopis státní ochrany přírody. ... více

Typy předplatného

Roční
234.00 Kč
Prodloužit předplatné Objednat předplatné Darovat předplatné

Odborný časopis zabývající se problematikou ochrany přírody a krajiny v nejširších souvislostech vychází již od roku 1945. Je určen především profesionálním pracovníkům ochrany přírody a vědecko-výzkumných institucí, zájemcům z řad nestátních neziskových organizací, pedagogickým pracovníkům a všem zájemcům o ochranu přírody. Publikuje odborné články a aktuální informace týkající se problematiky péče o krajinu, ochrany zvláště chráněných území, druhové ochrany živočichů a rostlin i právních aspektů ochrany přírody. Přináší výsledky výzkumu a monitoringu, informuje o plnění mezinárodních úmluv; vyjadřuje se k soustavě Natura 2000, uvádí odborné informace ze zahraničí. Vydává ho šestkrát ročně Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.


.

ČísloDatum, kdy bude časopis rozesílán
2/2018 19.4.2018 aktuální číslo
3/2018 21.6.2018
4/2018 23.8.2018
5/2018 24.10.2018
6/2018 20.12.2018

Přidat příspěvek k předplatnému tohoto časopisu

Diskuse je určena pro komunikaci přihlášených zákazníků se společností SEND Předplatné. Přihlaste se pomocí jména a hesla, které jste obdrželi. Přihlašovací údaje najdete také na faktuře nebo daňovém dokladu k předplatnému, případně si je můžete nechat zaslat na e-mail zadaný při objednávce.