Strategie

Měsíčník o reklamě, médiích a marketingové komunikaci. ... více
titulní strana časopisu Strategie a jeho předplatné

Vydavatel časopisu: CN Invest a.s.

Typy předplatného

Objednat předplatné Darovat předplatné

Respondenti se shodují, že má tradici, vliv, kvalitu a vlastní odborné renomé. Je to titul, který ve svém oboru dlouhodobě udává směr, standard a přináší zasvěcený analytický pohled na problematiku z oblasti marketingové komunikace. Všeobecně mají čtenáři ke Strategii důvěru. Strategie je charakterizována jako komplexní titul, který poskytuje orientaci a vzdělání v oboru. Pro lidi z branže je nepostradatelná.

Strategie přináší pravidelně Informace o dění v oblasti marketingu firem. Informace o nových kampaních a akcích v TV, tisku, out of home médiích, rádiích a na internetu, v sales promotion a 3D reklamě, direct marketingu, výstavnictví a public relations. Přehledy sledovanosti TV, objemu a skladby reklamy v TV či inzerce u tištěných titulů. Informace z oblasti nových médií, TV produkce a postprodukce, grafických, designérských a tiskových služeb, signmakingu a dalších oblastí marketingu.

Čtenáři Strategie jsou:

- marketingoví specialisté velkých a středních firem
- majitelé a zaměstnanci mediálních, reklamních a dalších marketingových agentur
- zadavatelé reklamy
- výrobci a tvůrci reklamy
- lidé v médiích

Servis předplatného tohoto titulu nezajišťuje SEND předplatné.
Pro objednání předplatného využijte odkaz na on-line formulář níže.
Pro jiné možnosti objednání předplatného, dotazy k distribuci
a ostatní podněty kontaktujte, prosím, vydavatele titulu.

Kontakt na vydavatele: predplatne@predplatne.cz, bezplatná linka 800 248 248

ČísloDatum, kdy bude časopis rozesílán

Přidat příspěvek k předplatnému tohoto časopisu