Výživa a potraviny

Odborný časopis o výživě. ... více
titulní strana časopisu Výživa a potraviny a jeho předplatné

Vydavatel časopisu: Společnost pro výživu, z.s.

Typy předplatného

Roční
594.00 Kč
Prodloužit předplatné Objednat předplatné Darovat předplatné

Časopis Výživa a potraviny vydává Společnost pro výživu od svého vzniku. Časopis začal vycházet v roce 1945 pod názvem Výživa lidu, později (po r. 1989) byl název změněn na současný Výživa a potraviny.

Časopis vychází jako dvouměsíčník, rozsah jednoho čísla je 32 stran, tedy celkem 196 stran ročně. Pravidelnou přílohou je Zpravodaj pro školní stravování v rozsahu 16 stran.

Zpravodaj pro školní stravování je jako metodická pomůcka určen pracovníkům školních jídelen, metodikům školního stravování a České školní inspekce. Je důležitým zdrojem informací také pro odpovědné pracovníky obecních, městských a krajských úřadů, hygienické služby, ředitele a ekonomy škol a školských zařízení a pro rady škol.

Obsahem Zpravodaje jsou:

* závazné předpisy, dotýkající se činnosti školních jídelen a jejich výklad, * informace o výživě a stravování dětí, jejich stravovacím režimu, * využití finančních prostředků na potraviny, sestava jídelníčků, * o potravinách, jejich kvalitě, uchování a zpracování, novinkách, * technologii přípravy pokrmů a nápojů s uvedením doporučených receptur, * vybrané kapitoly z psychologie výživy dítěte, * práce s počítačem, * informace o novinkách v technickém vybavení, * zkušenosti z praxe pracovníků školního stravování Pravidelně je uveřejňována nabídka akcí SPV s důrazem na konference, semináře a kurzy určené pracovníkům školního stravování.

Časopis řídí redakční rada složená z vysoce kvalifikovaných odborníků, na spolupráci se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

ČísloDatum, kdy bude časopis rozesílán
2/2017 22.3.2017 aktuální číslo
3/2017 17.5.2017
4/2017 30.8.2017
5/2017 18.10.2017
6/2017 6.12.2017

Přidat příspěvek k předplatnému tohoto časopisu