Eniologie člověka

Časopis o vědě nejenom pro vědu. ... více
titulní strana časopisu Eniologie člověka a jeho předplatné

Vydavatel časopisu: Sovenio s.r.o.

Typy předplatného

Roční 2016
260.00 Kč
Prodloužit předplatné Objednat předplatné Darovat předplatné

Web: www.eniologiecloveka.cz
Cena na stánku: 79 Kč / 3 EUR
Roční předplatné (4 čísla): 260 Kč / 10 EUR &8211; představuje doktorka Džačovská. Hlubší analýzu frekvencí a vibrací zásadně ovlivňujících člověka provedla docentka Hudáková. Nový fenomén v medicíně - Diagnosticko-terapeutický systém REE představuje pomocí rozsáhlého souboru verifikačních studií akademická malířka Průchová. Tento soubor studií budeme představovat ještě v následujících pěti vydáních. Docent Vasiľčuk pokračuje ve fundamentálním vědeckém popisu informačně-energetických hmot. Úryvek z knihy Mary Rodwell a především účast magistry Sellers na vědecké konferenci zaměřené na paranormální jevy na Yale University (USA) ukazuje, že i eniologie svou podstatou přispívá k novému pohledu na svět.

Obsah 14. čísla:
- Komunikácia pracovníka pomáhajúcej profesie s onkologickým pacientom ako základný pilier ich interakcie (PaedDr. Slávka Džačovská, MBA)
- Potraviny plné života (RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.)
- Frekvencia a osobné vibrácie (doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.)
- Leonardo da Vinci - významný umělec a encyklopedista epochy renezance. K 565. výročí narození. (doc. MUDr. Jurij M. Panyško, CSc., doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc., doc. MUDr. V. V. Džuň, CSc.)
- Diagnosticko-terapeutický systém REE &8211; část 1. (ak. mal. Jiřina Průchová)
- Gigant nerovnovážné termodynamiky a bádání o podstatě života. Příspěvek ke 100. výročí narození fyzikálního chemika Ilya Prigogina. (Ing. PaedDr. Bohumil Tesařík, CSc.)
- Mono-polykomponentní, mono-monokomponentní a mono-bikomponentní informačně-energetické hmoty jemnohmotných těl člověka (doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)
- Je opodstatněný strach z negativního vlivu při skupinových holografických aplikacích jemnohmotných těl? (doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)
- Jak se staví základy komunikace u dětí (PaedDr. Zuzana Vaňková)
- Enioterapie v 17 výkladech (doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)
- Čisté srdce (MUDr. Martina Figurová)
- Zázraky se dějí těm, kdo na ně věří (Ludmila Chloupková)
- Slovanská kultura &

ČísloDatum, kdy bude časopis rozesílán
14/2017 11.9.2017 aktuální číslo
15/2017 9.11.2017

Přidat příspěvek k předplatnému tohoto časopisu